WITAMY W PRZEDSZKOLU HAŁABAŁY

Wkrótce będę przedszkolakiem. Książka wprowadzająca dziecko w świat przedszkola

Co roku nowe dzieci przekraczają próg przedszkola, by stać się przedszkolakami, ale czy przekraczają próg adaptacji do warunków przedszkolnych? Oczekiwania przedszkola wobec dziecka wynikają z podstaw psychologii rozwojowej, oczekiwania rodziców wobec dziecka – wynikają z własnych doświadczeń i wiedzy, którą posiadają na ten temat. W rozmowach często pojawia się pytanie:

W jaki sposób można zmniejszyć „dramat wrześniowy”, aby dziecko tak nie płakało?

Trudno uniknąć bólu, gdy znika nam z oczu ukochana osoba. Taki problem często mają też dorośli, gdy rozłąka jest nieakceptowana przez nich, a co dopiero dzieci. Z badań wynika, że istnieje zależność między stosowanym systemem wychowawczym w domu, a dobrym przystosowaniem się dziecka do nowych warunków. W takim razie, jak przygotować adaptację w przedszkolu, jakie podjąć działania, aby obniżyć stres i zmniejszyć koszty adaptacji dziecka? Polecamy:

Książkę „Wkrótce będę przedszkolakiem”, która została napisana z myślą o dzieciach i dla dzieci. Jest to cenny przewodnik po zakamarkach przedszkolnych tajemnic, a także skarbiec konkretnych, z życia wziętych sytuacji, z którymi maluszek będzie miał do czynienia już w pierwszych dniach pobytu w  przedszkolu.

Książeczka pozwala zajrzeć do przedszkola, w którym dziecko zetknie się z nowymi opiekunami, koleżankami i kolegami oraz organizacją dnia i strukturą społeczną odmienną od tej, w której wychowywało się przez ostatnie lata.

Czytając dziecku książeczkę, uchylicie drzwi przedszkolnego świata, pozwolicie wejść mu w „duszę przedszkolaka” i dostrzec przyczyny dziecięcych obaw i największych stresów. Dzięki wspólnej lekturze będziecie ze swoimi dziećmi w trudnym dla nich i trochę niezrozumiałym momencie życia. Jeśli Wy sami się przekonacie, że warto dobrze się przygotować na ten moment, dziecko również zaangażuje się w przygotowania, a w odpowiednim czasie pogodzi się ze zmianą i wkrótce ją zaakceptuje.

Czytajcie tę książeczkę Waszym dzieciom, wracając i korzystając z niej, gdy nie będziecie pewni, jak postąpić.  Nie zostawiajcie procesu adaptacji na ostatnią chwilę – przygotowania do przedszkola trzeba rozpocząć jak najwcześniej – najlepiej już w kwietniu. Dlatego sięgnijcie też po książkę „Niekończąca się historia – poradnik dla rodziców, o tym, jak wprowadzić dziecko w świat przedszkola”, która da Wam odpowiedzi na pytania, co, jak i kiedy należy zrobić, aby pomóc dziecku wejść bez stresu w nieznany świat przedszkola.

 • Jak poza tym przygotować dziecko na zmiany, jakie czekają go, gdy przekroczy przedszkolny próg?  Jakie są oczekiwania stron?

Przedszkole oczekuje od rodziców, aby przygotowali dziecko do przedszkola w zakresie:

 • Samodzielności w zakresie potrzeb fizjologicznych
 • Samodzielności w spożywaniu posiłków
 • Samodzielności w higienie osobistej
 • Samodzielności w posługiwaniu się mową, w artykułowaniu własnych potrzeb
 • Samodzielności w podejmowaniu rozmowy w grupie rówieśniczej
 • Samodzielności dziecka w rozstaniu się z rodzicem

 

Rodzice oczekują od przedszkola, aby nauczycielka była przygotowana w zakresie:

 • Udzielania pomocy dziecku w każdej sytuacji pobytu w przedszkolu
 • Łagodzenia lęków i stresu dziecka podczas pobytu w przedszkolu
 • Pomocy w usprawnianiu potrzeb fizjologicznych, przyzwyczajania dziecka do nowej łazienki
 • Wsparcia dziecka podczas pobytu w przedszkolu w nowych sytuacjach
 • Rozumienia mowy dziecka i nawiązywania kontaktu z dzieckiem
 • Możliwości pobytu rodziców w przedszkolu w pierwszych dniach

Powyższe zestawienie wskazuje na różne potrzeby przedszkola i różne potrzeby rodzica. Można, więc stwierdzić, że rodzice chcą przygotować się do adaptacji dziecka w przedszkolu, ale według swoich potrzeb, i trudno im zrozumieć potrzeby przedszkola. Ważne, zatem jest poszukiwanie pomysłów połączenia potrzeb nauczyciela z potrzebami rodziców.

 • Nauczyciel wie, że w dogodnym dla siebie czasie każde dziecko przejdzie proces adaptacji z sukcesem.
 • Rodzic natomiast wie wszystko o dziecku i wie, co jest dla niego najlepsze.
 • Nauczyciel wkłada w rozwój dziecka wiedzę specjalistyczną i pasję, a rodzic miłość do dziecka.
 • Czasem cele nauczyciela i cele rodzica są spójne i wyraźnie wpływają na rozwój dziecka, a czasami tak nie jest.

Należy, więc przygotować listę wspólnych celów przydatnych do podjęcia procesu współpracy z rodzicami podczas adaptacji dziecka w przedszkolu. Można to zaplanować i zorganizować na pierwszym spotkaniu z rodzicami a wspólnie przygotowane potrzeby będą miały odbicie w przygotowanej przez przedszkole adaptacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wspólnie wypracowanych potrzeb nauczyciela z rodzicami przed okresem adaptacji dziecka w przedszkolu

 

 • Rozmawiamy z nauczycielem, rodzicem o potrzebach dziecka w sposób zrozumiały dla obu stron.
 • Rodzice starają się zastosować do rad nauczyciela i pozostają z nim w kontakcie, aby rozmawiać o doświadczanych sukcesach dziecka.
 • Nauczyciel dba o obniżenie stresu dziecka w przedszkolu, przygotowując różne zadania. Rodzic dba o obniżenie stresu dziecka w domu, tworzy przyjazną atmosferę i tworzy przyjazne środowisko do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 • Rodzice są chętni do wdrażania dziecka w domu do samodzielności, dopytują się nauczyciela, z czym dziecko ma trudności i pracują nad nimi. Pozostają w stałym kontakcie.
 • Nauczyciel nie wchodzi z rodzicami w relacje, które mogą utrudnić współpracę i kontakty.
 • Nauczyciel prowadzi w przedszkolu obserwacje dziecka w celu ustalenia wstępnej diagnozy i dzieli się wiedzą z rodzicami.
 • Rodzice chętnie podejmują pracę zespołową i pracę indywidualną w przedszkolu dla dobra dziecka.
 • Rodzice i nauczyciel akceptują podział ról i odpowiedzialność za powierzone zadania, dzielą obowiązki na role nauczyciela i role rodzica.

 

 

Życzymy sukcesów i bezproblemowej adaptacji Waszych dzieci do przedszkola.