WITAMY W PRZEDSZKOLU HAŁABAŁY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

                                                          INFORMATOR  

PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO  NR 8 W  ŚWIĘTOCHŁOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

 

Przedszkole Miejskie Nr 8 KRASNALA HAŁABAŁY w Świętochłowicach jest placówką działającą od 1979 roku.  Posiada 6 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia w tym jeden oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 9 lat. Dokumentem regulującym pracę placówki jest Statut Przedszkola dostępny na stronie internetowej, informacji BIP i w Kancelarii przedszkola.

Przedszkole zatrudnia 14 nauczycieli; w tym logopedę, rehabilitanta, psychologa i katechetę, oraz personel administracyjno-obsługowy. Placówka jest własnością Gminy, która powierzyła stanowisko dyrektora pani  Joannie Roter, a zastępstwo  pani Racheli Stoińskiej.

                                                                                                                                                                                                                                        

Przedszkole  pracuje  w  godzinach:    od 600  do 1700

 

Godziny od 800 do 1300 to  PODSTAWA PROGRAMOWA. Osoby deklarujące pobyt dziecka w tych godzinach pokrywają wyłącznie koszt  żywienia,  który  wynosi 6,00 zł.

Za dzieci przebywające na placówce przed godziną 800 lub  po godzinie 1300 wnosi się dodatkową opłatę wg  USTAWY z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r.) w wysokości  1 zł   za   każdą rozpoczętą godzinę 

 

RODZICE  ZOBOWIĄZANI  SĄ  WNOSIĆ OPŁATY  Z  GÓRY  DO  DNIA

15- GO KAŻDEGO MIESIĄCA na konto przedszkola. Szczegóły wnoszenia opłat za przedszkole reguluje umowa zawarta pomiędzy placówką a rodzicami.

 

 

ZE  WZGLEDU  NA   BEZPIECZENSTWO   DZIECI

OD GODZINY    845  DO  1245   

PRZEDSZKOLE   JEST   ZAMKNIĘTE

 

Również w związku z bezpieczeństwem – dzieci mogą być odbierane  wyłącznie  przez osoby dorosłe, upoważnione przez rodzica do  odbierania. Jeżeli zaistnieje sytuacja,  że dziecko musi być odebrane przez osobę inną niż zdeklarowana przez rodzica należy skontaktować się z wychowawcą lub dyrektorem przedszkola w celu uzgodnienia  tego faktu oraz podania danych osobowych.

 

JAK  WYGLADA  DZIEN  W  PRZEDSZKOLU ?

 

6.00 – 8.30 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Indywidualne rozmowy z dziećmi. Zabawy dowolne w wybranych kącikach.

8.30 – 9.00 – Zajęcia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

9.00 – 9.30 – Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu.

9.30 – 10.30 – Realizacja zajęć wychowawczo – dydaktycznych w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych,  ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.30 – 11.45 – Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ruchowe w ogrodzie, zajęcia ruchowe, spacery, wycieczki.

11.45 – 12.30 – Przygotowanie do obiadu. Obiad. Zabiegi higieniczne po obiedzie.

12.30 – 13.00 – Poobiedni wypoczynek, relaks, czytanie bajek.

13.00 – 13.30 – Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój, zajęcia dodatkowe.

13.30 – 14.00 – Rozchodzenie się dzieci. Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela.

14.00 – 14.30 – Przygotowanie do posiłku. Podwieczorek.

14.30 – 17.00 – Rozchodzenie się dzieci. Zabawy inicjowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, tematyczne w wybranych kącikach, stolikowe, pobyt w ogrodzie, praca indywidualna, praca w małych grupach, kontakty indywidualne z dziećmi.

 

Prosimy rodziców by przyprowadzali dzieci nie później niż do 830, a nie odbierali wcześniej niż od godziny 1245  (dzieci 3-letnie) i po 13.00 (pozostałe dzieci).

Ze względu na obszerność  materiału programowego który jesteśmy zobowiązani zrealizować, czas między  830  a  1300  musi być zarezerwowany wyłącznie na prowadzenie zajęć. Zbyt późne przyjście i  za wczesne odbieranie dziecka dezorganizuje cały zaplanowany czas.

 

 

 REALIZOWANY   PROGRAM  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNY  ZOSTANIE PRZEDSTAWIONY PRZEZ WYCHOWAWCZYNIE RODZICOM NA PIERWSZYM ZEBRANIU WE WRZEŚNIU 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy z wychowawczyniami celem stworzenia dzieciom optymalnych warunków, by razem z dzieckiem przeżywać radosne chwile spędzone w przedszkolu na nauce i zabawie.

                   

 

Dyrektor Przedszkola

 Joanna Roter

 

 

  

Przedszkolny adres e-mail:    krasnalowagromada@onet.eu

 

 Stronka internetowa:          www.pm8swietochlowice.superszkolna.pl