WITAMY W PRZEDSZKOLU HAŁABAŁY

KLUB PRZEDSZKOLI KRASNALA HAŁABAŁY

 

Przedszkole od roku 2011 należy do Klubu Przedszkoli Krasnala Hałabały. Klub, założony w 2007r., zrzesza już 22 placówki z całego kraju, które tak jak my mają za patrona Krasnala Hałabałę lub postać związaną z książką Lucyny Krzemienieckiej. W ramach Klubu corocznie realizujemy różnorodne projekty, rozwijające umiejętności i zdolności dzieci. W tym roku zakończyliśmy projekt „Hałabała wiersze kleci ku radości wszystkich dzieci”. Na jesienne święto, urodzin naszego patrona, dzieci z rodzicami przygotowali 60 wierszy i ilustracji dla Hałabały. Komisja Konkursowa dokonała trudnego wyboru - 10 utworów i ilustracji do tomiku wierszy. Po wszystkich działaniach organizacyjnych dzisiaj już jest - NASZA KSIĄŻKA Z WIERSZAMI I ILUSTRACJAMI PRZEDSZKOLAKÓW. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli w organizacyjnych działaniach i pomogli finansowo w wydaniu książki.
Dnia 25 czerwca 2015 odbyła się promocja naszego tomiku wierszy. Na nasze zaproszenie odpowiedziały władze miasta, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek kulturalno -oświatowych naszego miasta, rodzice i przyjaciele naszego przedszkola. Spotkanie rozpoczęli przedszkolacy, którzy pokazali zaproszonym gościom jak Hałabała jest dla nich ważny i kochany. W prezentację były wplecione wiersze z wydanego tomiku. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowy tomik, by byli ambasadorami naszych przedszkolaków i naszego patrona w swoim środowisku.
W projekcie wzięło udział 14 placówek przedszkolnych w kraju. W tych wszystkich miejscach gdzie tomik dotrze i będzie czytany, usłyszą o przedszkolu w Świętochłowicach i naszych utalentowanych dzieciach.