WITAMY W PRZEDSZKOLU HAŁABAŁY

Galeria

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Dnia 12 czerwca dzieci niepełnosprawne wzięły udział w organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 10 Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Został on ustanowiony w 1999 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Celem tego dnia jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tymrodzajem niepełnosprawności, a takżezwrócenie uwagi na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, zawodowe, kulturalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Dzień Godności przypada na 5 maja, który został wybrany nieprzypadkowo, gdyż w Europie obchodzony jest wtedy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Ilość zdjęć: 13