Przedszkole Miejskie Nr 8 Krasnala Hałabały w Świętochłowicach
WITAMY W PRZEDSZKOLU HAŁABAŁY

Grupa JĘZYK ANGIELSKI

Język obcy nowożytny na dobre zagościł w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, co oznacza, iż wszystkie grupy wiekowe zostają objęte nauką dodatkowego języka.

Nasze przedszkole oferuje edukację w zakresie języka angielskiego. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu: u dzieci 4, 5, i 6-letnich przez 30 min, natomiast w grupie dzieci 3-letnich - 20 min.

Nowa Podstawa Programowa szczególnie podkreśla rolę programów wychowania przedszkolnego, dlatego też praca z dziećmi zostanie oparta o przyjęty na placówce program dodatkowo wspierany kursem brytyjskiego angielskiego "Cookie and friends".

Nauka języka angielskiego ma odbywać się głównie w formie zabawy, w trakcie której dziecko osłucha się z językiem, ale też samo będzie potrafiło wykorzystać wybrane pojedyncze wyrazy, zwroty lub gesty w komunikacji z nauczycielem i innymi dziećmi.
Dlatego też dołożę wszelkich starań, aby na zajęciach z Państwa dziećmi pojawiały się rozmaite aktywności (statyczne, ruchowe, wykonywane w ciszy i skupieniu, a także takie w atmosferze kontrolowanego szaleństwa :-) ) oraz sięgać po narzędzia, które aktywizować będą wszystkie zmysły!

W zakładce FILMY pojawiać się będą niektóre utwory dostępne w sieci, a z którymi to będziecie mogli Państwo zapoznać się osobiście i utrwalić je z dziećmi.

Moja grupa

26 września 2017 20:24 | Aktualności

ZAJĘCIA Z ANGIELSKIEGO No.3

Cele:

6-latki: nauka 4 przyimków miejsca;

5-latki: liczenie w zakresie do 6;

3 i 4-latki: odróżnianie płci - chłopcy/dziewczynki

 

Słownictwo:

6-latki: on - na, behind - za, under - pod, in - w;

5-latki: 1 - one, 2 - two, 3 - three, 4 - four, 5 - five, 6 - six;

3 i 4-latki: the girls - dziewczynki; a girl - dziewczynka; the boys - chłopcy, a boy - chłopiec;

Przeczytano: 70 razy. Wydrukuj |Do góry