Przedszkole Miejskie Nr 8 Krasnala Hałabały w Świętochłowicach
http://pm8swietochlowice.superszkolna.pl

25 kwietnia 2017 20:04 | Komunikaty

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne w grupie Biedronek

Od 19 kwietnia rozpoczęliśmy tematykę związaną z  żywiołem : powietrze. Przedstawiam główne cele zaplanowane do końca maja.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Ÿ Interpretuje treść utworu literackiego.

Ÿ Przeprowadza zabawy badawcze i doświadczenia związane z powietrzem.

Ÿ Poznaje urządzenia wykorzystujące powietrze.

Ÿ Kształtuje postawę proekologiczną.

Ÿ Określa pogodę i dokonuje pomiarów temperatury.

Ÿ Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z ognia.

Ÿ Zna zasady zachowania i postępowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

Ÿ Klasyfikuje elementy według dwóch i/lub więcej cech.

Ÿ Wskazuje na obrazkach zachowania aprobowane społecznie.

Ÿ Dokonuje prostych pomiarów za pomocą narzędzi i przedmiotów.

Ÿ Zna swoje umiejętności i potrafi je zaprezentować.

Ÿ Wypowiada się zgodnie z tematem, poprawnie językowo.

Ÿ Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.

Ÿ Wypowiada się na forum grupy na podany temat.

Ÿ Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.

Ÿ Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.