WITAMY W PRZEDSZKOLU HAŁABAŁY

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

26 października 2018 10:26 | OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

CZYTNIK KART

Od miesiąca listopada obecność i czas pobytu dziecka w przedszkolu będą naliczane przez system elektroniczny. Należy zakupić karty w przedszkolu według zamówionej wcześniej ilości. Kartę należy przyłożyć do czytnika przy wejściu dziecka do przedszkola oraz przy wychodzeniu z placówki. Pominięcie...

czytaj więcej »

20 sierpnia 2018 13:51 | OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATY

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, o których mowa w uchwale nr XLIX/403/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata miesięczna...

czytaj więcej »